cece-szennyviz.hu
  • nor
  • gye
Cece
Cece
Támogatók
Széchenyi 2020
Kapcsolat

Cece Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
Cím: 7013 Cece, Deák Ferenc utca 13.
Telefon: 06-25/505-150
Fax: 06-25/234-389
e-mail:

Ingyenesen hívható zöld szám: 06 80/205-326

Kedden és csütörtökön 14:00 és 16:00 óra között hívható

Leggyakoribb kérdésekre válaszok

1.Miért van szükség szennyvíztisztításra?
Sajnos, mindennapi életünk során egyre több vegyi anyagot használunk. Ezeknek az anyagoknak (mosószerek, tisztítószerek, gyógyszerek, műtrágya) a jelentős része a szennyvízzel kerül közvetlenül a talajba kerül. Környezetünk megóvása érdekében a az emberi tevékenység során keletkezett szennyvíz korszerű kezelése ma már elengedhetetlen követelmény. A szennyvíztisztítás során a keletkező szennyvíz káros anyagainak olyan mértékű eltávolítása, illetve minőségi átalakítása történik, amelynek köszönhetően tisztított, káros hatásoktól mentes víz jön létre. A szennyvíz tisztítása következtében csökken a talajvizek és a befogadó vizek szennyezőanyag terhelése, kevesebb lesz a bűz is, mellyel a levegő tisztasága is javul. A természeti és épített környezet védelme, és ezzel összefüggésben az Európai Unió tagállamaira vonatkozó előírások egyaránt szükségessé teszik Magyarország számára, hogy a csatornázás és szennyvíztisztítás mielőbb megvalósuljon. A csatornázás megvalósításával biztosítható a fenntartható településfejlődés környezeti feltételeinek javítása, egészséges tiszta település megteremtése.


2. Milyen forrásból finanszírozza az Önkormányzat a beruházást?
Az Önkormányzat a projekt megvalósításának támogatására pályázatot nyújtott be Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretén belül közzétett felhívásra. A pályázat sikeres volt, így 2011. július 25-én sor került a projekt megvalósítását szabályozó Támogatási Szerződésre a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel.


3. Mit jelent a pályázati támogatás mértéke?
A beruházás összköltsége: 1 478 410 281 Ft
Elnyert támogatás összege, melyet EU-forrásból finanszíroz az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség: 1 249 650 935 Ft
Támogatás mértéke: 84, 52 %
A Belügyminisztérium ezt az összeget 45.879.673.-forint összegű vissza nem térítendő „EU Önerő Alap” elnevezésű támogatással egészítette ki, amellyel így a teljes projekt 88%-os támogatást nyert állami forrásokból.


4. Milyen ütemezésben halad a kivitelezés?
A megkötött Támogatási Szerződés alapján a projekt szigorúan szabályozott eljárásrend szerint zajlik, amelyet mind a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mind az Európai Unió felügyelő szervei folyamatosan ellenőriznek.
A projekt megvalósítása, kivitelezése a Támogatási Szerződésben alapján a tervek szerint halad. A projekt első ütemében az Önkormányzat közbeszerzési tanácsadó céggel kötött szerződést a szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatása érdekében, majd a projekt hatékony és szakszerű menedzselése és koordinálása végett szerződés megkötésére került sor a Campo Consulting Zrt-vel.
A projekt megvalósítása során kiemelt figyelmet szentelünk a tisztelt lakosság megfelelő tájékoztatására, ezt a feladatot a TenderPress Kft. látja el.
A kivitelezési munkák elvégzésére közbeszerzési eljárás lefolytatása alapján kerül kiválasztásra a legkedvezőbb ajánlatot tevő vállalkozó. A közbeszerzési eljárást szigorúan ellenőrzött keretek között kell lefolytatni, ezért a projekt közvetlen felügyeletét ellátó Energiaközpont Nonprofit Kft. minőségbiztosítási eljárás keretében átvizsgálja a közbeszerzési tanácsadó által összeállított közbeszerzési dokumentációt. Jelenleg ez a folyamat a szennyvízcsatorna-hálózat kivitelezése kapcsán még tart.
A szennyvíztisztító telep kivitelezését végző vállalkozás kiválasztásra került (amelyet közbeszerzési és minőségbiztosítási eljárás előzött meg), így a C12 Konzorciummal az Önkormányzat szerződést kötött. A kiválasztott vállalkozás a megkötést követően haladéktalanul megkezdte a szükséges előkészítési munkálatokat.
A projekt tervezett befejezési időpontja 2014. január 31.
A kivitelezési munkálatok tervezett ütemezése itt tekinthető meg (a kivitelezés tényleges időpontja ettől eltérhet):
http://cece-szennyviz.hu/cikk/3/Aktualis.html


5. Mekkora a pályázatban a szükséges önrész mértéke?
Lakossági önerő nélkül a beruházás nem valósulhat meg. A fennmaradó önrészt (12%) érdekeltségi hozzájárulás (Víziközmű Társulati befizetések) fedezi. A lakosság a hozzájárulás befizetésével csak a saját ingatlanának bekötéséhez járul hozzá, nem a közterületen való vezetéshez. Tehát mindenki csak és kizárólag az ő ingatlanának értékét növelő rákötést fizeti meg.


6. Hogyan tevődik össze a beruházás költségének 100%-a?
A fentiekből kiderül, hogy a 88%-os uniós és állami támogatásból, továbbá a 12%-os érdekeltségi hozzájárulás megfizetéséből tevődik ki a beruházás költségének 100%-a.


7. Milyen módon lehet teljesíteni az önerőt?
Az érdekeltségi hozzájárulást egy összegben, vagy 60 hónap alatt részletben lehet megfizetni.
Részletes tájékoztatás itt: http://www.cece.hu/dokumentumok/szennyviz/Kozmufejlesztes%20tajekoztato.pdf


8. Mikortól kell fizetni?
Természetes személy az érdekeltségi hozzájárulást szabad választása szerint megfizetheti:
Egy összegben közvetlenül a vízközmű társulat számára. Összege érdekeltségi egység után: 160 000 Ft, fizetési határidő: 2011. augusztus 15.
Legkésőbb 2015. május 31-ig a lakás-takarékpénztárban gyűjtött megtakarítás, illetve az ez után kapott állami támogatásnak a víziközmű társulatra, illetve az Önkormányzatra történő engedményezése útján
A víziközmű társulat megalakulásától számított 5 év alatt, 60 egyenlő részletben, összege érdekeltségi egységek után: 210. 000 T. Az első részlet esedékessége: 2011. augusztus 15, az ezt követő részletek minden hónap 15. napjáig esedékes.


9. Ki jogosult részletfizetésre?
Bárki, aki rendes tagként belép, és tud lakás-takarékpénztári szerződést kötni, tehát nem kell hozzá tehermentes ingatlannal rendelkezni, illetve vállalja, hogy a víziközmű társulat megalakulásától számított 5 év alatt 60 egyenlő részletben, havi 3500 Ft-os részletekben megfizet. Ebben az esetben az érdekeltségi hozzájárulás összege minden egyes érdekeltségi egység után 210.000 Ft.


10. Ki fizeti az ingatlanon belüli munkák költségeit?
A házi bekötővezeték telken belüli kiépítési költségét a tulajdonos viseli, a rákötés saját költségen történik.


11. A vállalkozások tulajdonában lévő ingatlanokat milyen feltételekkel lehet a csatornahálózathoz kötni? Minek alapján fizet a vállalkozás?
Jogi személyeknek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságoknak az érdekeltségi hozzájárulást egy összegben kell megfizetnie. Az érdekeltségi hozzájárulás összege érdekeltségi egységenként 160.000 Ft, fizetési határidő 2011. augusztus 15. Az érdekeltségi egységek számát adott társaság megalakulását megelőző naptári évben mért vízfogyasztás 365 nap, és az érdekeltségi egység számszerűsített értékének figyelembe vételével állapítják meg.


12. Honnan szerzek tudomást arról, hogy az ingatlanomhoz ért a csatornaépítés?
Előzetes tájékoztatást a honlapon találnak: http://cece-szennyviz.hu
Illetve: Az ingatlanra történő becsatlakozás helyét és időpontját minden tulajdonossal, így Önnel is, személyesen egyezteti a kivitelező.


13. Lehet-e több bekötést is kérni?
Nem. Jogszabály szerint egy helyrajzi számon csak egy bekötés létesíthető.

Töltés...