cece-szennyviz.hu
  • nor
  • gye
Cece
Cece
Támogatók
Széchenyi 2020
Kapcsolat

Cece Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
Cím: 7013 Cece, Deák Ferenc utca 13.
Telefon: 06-25/505-150
Fax: 06-25/234-389
e-mail:

Ingyenesen hívható zöld szám: 06 80/205-326

Kedden és csütörtökön 14:00 és 16:00 óra között hívható

Tájékoztatók, hírlevelek


Tisztelt Cecei Lakosok!

Az elmúlt hónapokban gőzerővel zajlott Cece egyik legnagyobb beruházása, a csatornahálózat valamint a szennyvíztisztító telep megépítése. Mára mind a hálózat, mind a telep kivitelezése befejeződött, jelenleg pedig az elkészült közmű próbaüzeme zajlik. Ezúton szeretnénk ismét felhívni a figyelmüket arra, hogy ingatlanukat mielőbb csatlakoztassák a hálózathoz. Hogy ez miért fontos?

A szennyvízhálózathoz való csatlakozás számos kézzelfogható előnnyel jár. Az egyik legfontosabb, hogy nem lesz tovább szükség a kényelmetlen és költséges szippantásra. A másik lényeges szempont, hogy azok, akik rákötnek a hálózatra, mentesülnek a talajterhelési díj alól, ami jelentős megtakarítás a családi költségvetésben is.

Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy a rákötéssel óvjuk környezetünket, hiszen a háztartás szennyvize a csatornahálózaton keresztül a szennyvíztisztító telepre jut, ahonnan megfelelően megtisztítva kerül vissza a természetbe. Végül ne feledjük, szennyvízcsatornával ellátott ingatlanunk magasabb komfortfokozatú, ezáltal értékesebb is lesz.

Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmet arra is, hogy a csatorna próbaüzemének ideje alatt, annak befejezéséig, csatornahasználati díjat a szabályosan rákötött fogyasztóknak nem kell fizetnie. Tehát a próbaüzem ideje alatt mind a rákötés átvétele, mind pedig a csatorna használata ingyenes! A próbaüzem lezárta után az üzemeltető minden fogyasztóval szerződést köt a szolgáltatásról, ettől az időponttól a szolgáltatásokért díjat kell fizetni.


Néhány hasznos információ a rákötésekkel kapcsolatban

A megépített szennyvízelvezető rendszer üzemeltetését Cecén a Fejérvíz Zrt. végzi majd. A szennyvízbekötést a vízfogyasztónak az Üzemeltető felé be kell jelentenie. A bejelentéshez szükséges csatornabekötési kérelmet a Polgármesteri Hivatalban lehet átvenni.

A szennyvízcsatornára csak az köthet rá, aki az érdekeltségi hozzájárulás teljes összegét, illetve a Víziközmű Társulatba történt belépéskor vállalt időarányos részletet a Társulat részére megfizette. A csatornabekötési kérelmen ezt a beruházó Társulat elnöke igazolja. Az ingatlantulajdonos a bekötőcsatornát házilagosan építheti ki, vagy megbízhat valakit a kiépítéssel. Amennyiben az utóbbi megoldást választják, akkor a következő vállalkozók ajánlottak annak elvégzéséhez:

•    Szalai Attila - 06-30-7198-997
•    Takács László - 06-30-3980-860
•    Fazekas József - Régió Kft. - 06-20-349-8341

Ha az ingatlantulajdonos a bekötőcsatornát megépítette, kitöltötte a bekötési kérelmet és a társulati érdekeltségi hozzájárulás befizetését igazoltatta, akkor jelezheti az üzemeltetőnek a rákötési szándékot. Az Üzemeltető a fogyasztóval egyeztetett időpontban helyszíni szemlén veszi át a megépített bekötőcsatornát. Ha a kiépítés szakszerű, az előírásoknak megfelelő, akkor az üzemeltető szakembere átveszi üzemeltetésre a telekhatáron lévő tisztítóidomot, melyre a rákötés megtörtént. A tisztítóidom utáni telken belüli bekötőcsatorna a tulajdonos üzemeltetésében marad.

A házi bekötésekkel kapcsolatban további információt a www.cece-szennyviz.hu oldalon, a Tájékoztatók menüpontban találhat.


Cece Nagyközség Önkormányzata

 

--------------------------------------------------------------------

Ismertető a házi bekötésekről

Az Európai Uniós finanszírozással zajló cecei szennyvízcsatorna beruházás a befejezéshez közeledik, és hamarosan kezdetét veszi a szennyvíztisztító telep és a megépített települési csatornahálózatok próbaüzeme. Ezzel együtt a lakosok elkezdhetik a házi bekötések megépítését is. Ingatlanonként egy bekötés készül.

A rákötés időpontjáról külön szórólappal értesíteni fogjuk a lakosságot!

Szennyvízbekötés menete

A megépített szennyvízelvezető rendszer üzemeltetését Cecén a Fejérvíz Zrt. végzi majd. A szennyvízbekötést a vízfogyasztónak az Üzemeltető felé be kell jelentenie. A bejelentéshez szükséges csatornabekötési kérelmet a Polgármesteri Hivatalban lehet átvenni.

A szennyvízcsatornára csak az köthet rá, aki az érdekeltségi hozzájárulás teljes összegét, illetve a Víziközmű Társulatba történt belépéskor vállalt időarányos részletet a Társulat részére megfizette. A csatornabekötési kérelmen ezt a beruházó Társulat elnöke igazolja. Az ingatlantulajdonos a bekötőcsatornát házilagosan építheti ki, vagy megbízhat valakit a kiépítéssel. Amennyiben az utóbbi megoldást választják, akkor a következő vállalkozók ajánlottak annak elvégzéséhez:

·         Szalai Attila - 06-30-7198-997

·         Takács László - 06-30-3980-860

·         Fazekas József - Régió Kft. - 06-20-349-8341

Ha az ingatlantulajdonos a bekötőcsatornát megépítette, kitöltötte a bekötési kérelmet és a társulati érdekeltségi hozzájárulás befizetését igazoltatta, akkor jelezheti az üzemeltetőnek a rákötési szándékot. Az Üzemeltető a fogyasztóval egyeztetett időpontban helyszíni szemlén veszi át a megépített bekötőcsatornát. Ha a kiépítés szakszerű, az előírásoknak megfelelő, akkor az üzemeltető szakembere átveszi üzemeltetésre a telekhatáron lévő tisztítóidomot, melyre a rákötés megtörtént. A tisztítóidom utáni telken belüli bekötőcsatorna a tulajdonos üzemeltetésében marad.

Hogyan lehet csatlakozni a hálózathoz?

A szennyvízcsatornára az ingatlanok többsége gravitációsan csatlakoztatható. Ahol a terepviszonyok miatt gravitációs bekötésre nem volt lehetőség, ott a beruházás keretében házi szennyvízbeemelőt telepítettek, melybe az átemelő szivattyú beépítése a későbbiekben az üzemeltetőtől kérhető. A gravitációs szennyvízcsatornázással az épületek térszint (utcaszint) feletti helyiségeinek szennyvízelvezetése oldható meg. Felhívjuk a figyelmet, hogy a térszint alatti helyiségek bekötését nem javasoljuk, mert azok csatornázása fokozott elöntési veszéllyel jár. A kellő biztonságot adó megoldás beépítése és üzemeltetése az ingatlantulajdonos feladata és felelőssége. Térszintnek kell tekinteni - bekötőcsatorna közműaknára csatlakozása esetén - a közmű akna fedlapszintjét; vagy - a bekötő csatornától folyás iránnyal szemben haladva - a sorosan következő közműakna fedlapszintjét. Az Üzemeltető az ilyen mélyen fekvő helyiségek szennyvízelöntéséből származó károkért nem vállal felelősséget!

Az ingatlanon belül építendő csatorna kivitelezési költsége a tulajdonost terheli.

A kivitelező által elhelyezett tisztítóidomig az ingatlanon belül a bekötővezeték javasolt csőátmérője 160 mm vagy 110 mm.

Csatlakozásai vízzáró kötéssel készüljenek, nemcsak a szennyvíz talajba való kijutásának megakadályozására, hanem a talajvíz csatornahálózatba való nemkívánatos bevezetése miatt is.

A bekötőcsatorna javasolt lejtése 1%, azaz folyóméterenként 1 cm. A lejtésnek végig azonosnak kell lennie a dugulások megelőzése érdekében. Amennyiben iránytörés szükséges, úgy a 90°-os iránytörést célszerű nagysugarú 90°-os ívcsővel, vagy 2 db 45°-os idommal megoldani a későbbi könnyebb karbantartás érdekében. Iránytörésnél célszerű tisztítóidomot is kiépíteni, az esetleges dugulások elhárítása végett. A kiépítésénél célszerű az épület azon pontjától indulni, ahol a lakóház belső lefolyó csöve kilép az épület falsíkjából. Innen a kivitelező által elhelyezett házi tisztítóidomig célszerű a legrövidebb úton (legkevesebb iránytöréssel) lefektetni a házi csatornát. A csatorna kiépítésénél figyelembe kell venni, hogy az házi szikkasztón, szennyvíztárolón nem haladhat keresztül. A kiépítésnél a következő minimális védőtávolságok betartása szükséges:

Épülettől: 1,0 m;Vízvezetéktől: 1,0 m;Gázvezetéktől: 1,0 m;Földkábeltől (áram, telefon): 0,8 m.

Amennyiben az ingatlan saját kúttal rendelkezik és az innen keletkező szennyvizet részben vagy egészben a közcsatornára kívánja vezetni, a FEJÉRVÍZ ZRT.-vel egyeztetett helyen, hiteles vízmérővel kell a vízmennyiséget megmérni, mely a csatornadíj számlázás alapját fogja képezni.

A tisztító akna/idom kialakítását a csatornabekötési kérelem melléklete szerint kell kivitelezni.

A bekötőcsatornára két pont kivételével a föld visszatölthető, miután a FEJÉRVÍZ ZRT. szakembere nyíltárkosan megtekintette a kiépített házi bekötővezetéket:

- szabadon (láthatóan) kell hagyni a telekhatáron –az előzőekben részletezett módon- megépített tisztítóidomra való rákötést, továbbá

- az ingatlanon belül azt a pontot, ahol az újonnan épített bekötőcsatornát összekötik az épületből kivezető csatornával.

Ha a beruházás keretében az ingatlanra a kivitelező házi átemelőt telepített, akkor az ingatlantulajdonosnak az átemelő aknára kell rákötnie. Az átvételre ezt a bekötési pontot kell szabadon hagyni. Az átemelő elektromos energia ellátását a tulajdonosnak kell kiépítenie. Az Üzemeltető az átemelő aknát, szivattyút és az aknából kiinduló nyomóvezetéket veszi át üzemeltetésre. Nem rendeltetésszerű használatból eredő dugulások elhárítását (pl.: ha textilanyag vagy állati hulladék okozza), meghibásodások kijavítását az Üzemeltető csak térítés ellenében végzi.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a csatorna próbaüzemének ideje alatt, annak befejezéséig, csatornahasználati díjat a szabályosan rákötött fogyasztótól nem kérünk. Tehát a próbaüzem ideje alatt mind a rákötés átvétele, mind pedig a csatorna használata ingyenes! A próbaüzem lezárta után az üzemeltető minden fogyasztóval szerződést köt a szolgáltatásról, ettől az időponttól a szolgáltatásokért díjat kell fizetni.

A megépített települési szennyvízcsatorna-hálózatba kizárólag kommunális jellegű szennyvíz vezethető be. Csapadékvizet, állati eredetű, illetve ipari szennyvizet a szennyvízcsatornába vezetni SZIGORÚAN TILOS!

-------------------------------------------------------------------- 

Csatornabekötési kérelem

A csatornabekötési kérelem a következő linkről töltehő le:

Csatornabekötési kérelem (.pdf)

--------------------------------------------------------------------

Csatornahasználati kisokos

A csatornahasználattal kapcsolatos hasznos információk a következő linkről tölthetők le:

Csatornahasználati tudnivalók (.pdf)

--------------------------------------------------------------------

Lakossági fórum 4.

Ezúton szeretnénk meghívni Önt a 2013. december 19-én tartandó lakossági fórumra. A fórumon bemutatásra kerülnek a Cece Nagyközség szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása projekt keretében tervezett kivitelezési munkálatok valamint azok ütemezése.

A lakossági fórum napirendje a következő:

  • A következő hónapokban a kivitelezésben érintett területeken elvégzendő munkálatok és azok ütemezésének bemutatása a kivitelezők segítségével.
  • A házi bekötésekkel kapcsolatos tudnivalók ismertetése.

A lakossági fórum időpontja: 2013. december 19., csütörtök, 15:00 óra

A lakossági fórum helyszíne: Művelődési Ház, 7013 Cece, Szabadság tér 18.

Megtisztelő részvételére számítunk!

 

A meghívó letölthető itt

-------------------------------------------------------------------- 

Lakossági fórum 3.

Ezúton szeretnénk meghívni Önt a 2013. október 17-én tartandó lakossági fórumra. A fórumon bemutatásra kerülnek a Cece Nagyközség szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása projekt keretében tervezett kivitelezési munkálatok valamint azok ütemezése.

A lakossági fórum napirendje a következő:

  • A következő hónapokban a kivitelezésben érintett területeken elvégzendő munkálatok és azok ütemezésének bemutatása a kivitelezők segítségével.
  • A házi bekötésekkel kapcsolatos tudnivalók ismertetése.

A lakossági fórum időpontja: 2013. október 17., csütörtök, 15:00 óra

A lakossági fórum helyszíne: Művelődési Ház, 7013 Cece, Szabadság tér 20.

Megtisztelő részvételére számítunk!

 

A meghívó letölthető itt.

-------------------------------------------------------------------- 

Lakossági fórum 2.

Ezúton szeretnénk meghívni Önt a 2013. szeptember 11-én tartandó lakossági fórumra. A fórumon bemutatásra kerülnek a Cece Nagyközség szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása projekt keretében tervezett kivitelezési munkálatok, azok ütemezése valamint a beruházásban közreműködő kivitelező cégek.

A lakossági fórum napirendje a következő:
•    A következő hónapokban a kivitelezésben érintett területeken elvégzendő munkálatok és azok ütemezésének bemutatása a kivitelezők segítségével.

A lakossági fórum időpontja: 2013. szeptember 11., szerda, 15:00 óra

A lakossági fórum helyszíne: Művelődési Ház, 7013 Cece, Szabadság tér 20.

--------------------------------------------------------------------

Hasznos információk a szennyvízberuházásról

Előzmények

Cece Nagyközség Önkormányzata számára 2011 júliusában ítélt támogatást a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, amelynek értelmében a 1.249.650.935 milliárd forinttal támogatják az Európai Unió Kohéziós Alapjából, ami a teljes beruházás költségének 84,52 százalékát jelenti. Belügyminisztérium ezt az összeget 45.879.673.-forint összegű vissza nem térítendő „EU Önerő Alap” elnevezésű támogatással egészítette ki, amellyel így a teljes projekt 88%-os támogatást nyert állami forrásokból. A beruházás során megépül a településen a szennyvíztisztító-hálózat, valamint egy szennyvíztisztító telep is, amelynek feladat az összegyűjtött szennyvíz megfelelő kezelése lesz.

Következő lépések

A csatornázási munkálatok 2013 júliusában elkezdődtek, így az előkészítés részeként a kivitelezők egy másik szórólap segítségével felveszik a lakosokkal a kapcsolatot, amelyben tájékoztatást nyújtanak arról, hogy az adott utcában mikor kezdődnek a munkálatok, valamint megadják a kivitelezésért felelős vezetők elérhetőségét. Ezt követően minden ingatlan esetében egy műszaki jegyzőkönyv készül, amelyen bejelölik, hogy az ingatlanon belül hol lesz a szennyvíz-bekötés helye.

Elérhetőségek

A kivitelezésről folyamatos tájékoztatást nyújtunk a beruházás honlapján (www.cece-szennyviz.hu), valamint a beruházás zöld számán (06 80 205 326). A zöld szám minden kedden és csütörtökön hívható délután 14:00 és 16:00 óra között. Emellett a kivitelező helyszíni építésvezetője, Patai Tamás (telefonszáma: 06-30/569-8826) is szívesen áll rendelkezésükre a munkálatokkal kapcsolatos kérdések esetén.

Eredmények

A projekt végére várhatóan 19.629 folyóméter hosszúságú csatorna épül ki, melyhez egy 220 m3-es új szennyvíztisztító telep fogja biztosítani a településről érkező szennyvizek megfelelő hatásfokú tisztítását.

 

A szórólap letölthető itt.

--------------------------------------------------------------------

 

Lakossági fórum 1.

Ezúton szeretnénk meghívni Önt a 2013. július 12-én tartandó lakossági fórumra. A fórumon bemutatásra kerülnek a Cece Nagyközség szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása projekt keretében tervezett kivitelezési munkálatok, azok ütemezése valamint a beruházásban közreműködő kivitelező cégek.

A lakossági fórum napirendje a következő:
•    A következő hónapokban a kivitelezésben érintett területeken elvégzendő munkálatok és azok ütemezésének bemutatása a kivitelezők segítségével.

A lakossági fórum időpontja: 2013. július 12., péntek, 15:00 óra

A lakossági fórum helyszíne: Művelődési Ház, 7013 Cece, Szabadság tér 20.

 

A meghívó letölthető itt.

--------------------------------------------------------------------

 

Tájékoztatás

 

Az elmúlt napokban elkezdődött a szennyvíztelep kivitelezése. A munkálatok kezdetéről készült fotók a galériában találhatók. A kivitelezés előrehaladásáról a honlapon folyamatosan tájékoztatást nyújtunk majd.

 

--------------------------------------------------------------------

Tájékoztatás

 

„Tisztelt Lakosok!


2013. február 04-én a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól érkezett tájékoztató levél értelmében kiemelt projektté nyilvánították a cecei szennyvízelvezetési programot, ezzel is hangsúlyozva azt, hogy kormányzati szinten is kiemelten kezelik a szennyvízberuházások megvalósulását, elősegítve a gyorsabb megvalósulást.
Reméljük, hogy a kiemelt státusz lehetővé teszi, hogy minél hamarabb megkezdjük a projekt fizikai kivitelezését.


Tisztelettel:


Varga Gábor

polgármester”

 

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól érkezett levél megtekinthető itt.

 

--------------------------------------------------------------------

KÖZLEMÉNY

 

„Tisztelt Cecei Lakosok!


Tájékoztatjuk Önöket, hogy a csatornázással kapcsolatos kamerás állapot felmérés zajlik Cece belterületén 2013. február 27-től előre láthatólag 2013. április 30-ig.

 

Tisztelettel:


                                                               Varga Gábor

                                                               polgármester”

 

--------------------------------------------------------------------

 

Ünnepélyes keretek között nyitották meg a cecei szennyvízberuházást

Hamarosan elkezdődnek a cecei szennyvíztisztító rendszer munkálatai, jelentette be pénteken Varga Gábor, a település polgármestere a projekt nyitórendezvényén. A beruházás összértéke 1,48 milliárd forint, amelynek 84,4 százalékát finanszírozzák az Európai Unió Kohéziós Alapjából.

A nyitórendezvényt követően hamarosan elkezdődnek a munkálatok. A szennyvíztisztító telep vízjogi engedélye február 26-án jogerőre emelkedik, ezt követően kezdődhet az építkezés, míg a csatornahálózat kivitelezése kora nyáron kezdődik majd.


A település 2011-ben írt alá támogatói szerződést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel. Ennek értelmében a cecei önkormányzat a csatornázási beruházáshoz 1,249 milliárd forintos támogatást kapott az Európai Unió Kohéziós Alapjából. 2012 januárjában a Belügyminisztérium ezt az összeget további 45,8 millió forint összegű vissza nem térítendő „EU Önerő Alap” elnevezésű támogatással egészítette ki, így a teljes projekt 88 százalékos támogatást nyert állami forrásokból.


Közbeszerzési eljárások keretében már minden, a beruházásban résztvevő vállalkozót kiválasztottak. A csatornaépítési munkálatokat a Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt. végzi majd. A szennyvíztisztító telep kivitelezésével a C12 konzorciumot bízták meg.


A beruházás megkezdésének fontos szereplője a projektmenedzsment csapat, amely a projekt teljes körű megvalósításáért felel, koordinálja a résztvevő szervezeteket valamint felelős a határidők és ütemtervek betartásáért. A projektmenedzseri feladatokat Cecén a Campo Consulting Kft. látja el. Nagyon fontos szerepe van a kivitelezésben a FIDIC mérnöknek, aki a műszaki tartalom terv szerinti megvalósításáért felel. Cecén ezt a feladatot a FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő Zrt. és a KEVITERV AKVA Kft. konzorciuma végzi. A kommunikációért és a projekttel kapcsolatos folyamatos tájékoztatásért a TenderPress Kft. a felelős, a közbeszerzési feladatokat pedig dr. Illés Levente látja el.

A projekt befejeztével 1.112 bekötővezeték és, mintegy 19.629 fm hosszúságú gerincvezeték épül ki, melyhez egy 220 m3-es új szennyvíztisztító telep fogja biztosítani a településről érkező szennyvizek megfelelő hatásfokú tisztítását. Az üzembe helyezés időpontjára a település minden utcájába bevezetésre kerül a szennyvízhálózat.

 

--------------------------------------------------------------------

 

KÖZLEMÉNYTISZTELT CECEI LAKOSOK!


Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Cece Nagyközség területén szennyvízhálózat kivitelezéséhez szükséges
geodéziai felméréseket végeznek 2013. január 31-ig. A mérések során a lakóingatlan udvarába kérhetik a geodéták a szabad bejutást biztosítását a pontos méretezés céljából.

Probléma esetén kérjük az alábbi telefonszámon jelezzék:25/505-150   / 20 mellék

Kérjük a lakosság megértését és türelmét!  

 

Polgármesteri Hivatal Cece

--------------------------------------------------------------------

 

Kiválasztották a cecei szennyvíztisztító-hálózat kivitelezőjét

Fontos mérföldkövéhez érkezett a cecei szennyvízberuházás, miután aláírták a szerződést a szennyvíztisztító hálózat kivitelezőjével. Az építési munkálatokat a Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt. végzi majd. A csatornaépítési munkálatok várhatóan kora nyáron kezdődnek majd.

A csatornahálózat kivitelezőjének kiválasztásával teljes lett az a szakértői csapat, amelynek tagjai részt vesznek a kivitelezésben. A projektben résztvevők kiválasztását közbeszerzési eljárások keretében kellett elvégezni a hatályos jogszabályoknak megfelelően.
A szerződéskötést követően a kivitelezőknek először a tervezési munkákat kell elvégeztetni majd az engedélyek megszerzése után indulhat a kivitelezés. Az engedélyek birtokában kezdődnek a látványosabb munkálatok, melynek során megépítésre kerül a csatornahálózat, illetve a szennyvíztelep. Időközben zajlanak a szennyvíztisztító telep engedélyezési feladatai is, amelyek várhatóan néhány héten belül lezajlanak. Ezt követően kezdődik el a szennyvíztisztító telep építése.
A település 2011-ben írt alá támogatói szerződést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel. Ennek értelmében a cecei önkormányzat a csatornázási beruházáshoz 1,249 milliárd forintos támogatást kapott az Európai Unió Kohéziós Alapjából. 2012 januárjában a Belügyminisztérium ezt az összeget további 45,8 millió forint összegű vissza nem térítendő „EU Önerő Alap” elnevezésű támogatással egészítette ki, így a teljes projekt 88 százalékos támogatást nyert állami forrásokból. A projekt befejeztével 1.112 bekötővezeték és, mintegy 19.629 fm hosszúságú gerincvezeték épül ki, melyhez egy 220 m3-es új szennyvíztisztító telep fogja biztosítani a településről érkező szennyvizek megfelelő hatásfokú tisztítását. Az üzembe helyezés időpontjára a település minden utcájába bevezetésre kerül a szennyvízhálózat.

A csatornahálózat kivitelezőjének kiválasztásával teljes lett az a szakértői csapat, amelynek tagjai részt vesznek a kivitelezésben. A projektben résztvevők kiválasztását közbeszerzési eljárások keretében kellett elvégezni a hatályos jogszabályoknak megfelelően.
A szerződéskötést követően a kivitelezőknek először a tervezési munkákat kell elvégeztetni majd az engedélyek megszerzése után indulhat a kivitelezés. Az engedélyek birtokában kezdődnek a látványosabb munkálatok, melynek során megépítésre kerül a csatornahálózat, illetve a szennyvíztelep. Időközben zajlanak a szennyvíztisztító telep engedélyezési feladatai is, amelyek várhatóan néhány héten belül lezajlanak. Ezt követően kezdődik el a szennyvíztisztító telep építése.
A település 2011-ben írt alá támogatói szerződést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel. Ennek értelmében a cecei önkormányzat a csatornázási beruházáshoz 1,249 milliárd forintos támogatást kapott az Európai Unió Kohéziós Alapjából. 2012 januárjában a Belügyminisztérium ezt az összeget további 45,8 millió forint összegű vissza nem térítendő „EU Önerő Alap” elnevezésű támogatással egészítette ki, így a teljes projekt 88 százalékos támogatást nyert állami forrásokból. A projekt befejeztével 1.112 bekötővezeték és, mintegy 19.629 fm hosszúságú gerincvezeték épül ki, melyhez egy 220 m3-es új szennyvíztisztító telep fogja biztosítani a településről érkező szennyvizek megfelelő hatásfokú tisztítását. Az üzembe helyezés időpontjára a település minden utcájába bevezetésre kerül a szennyvízhálózat.

A sajtóanyag letölthető itt.

 

 --------------------------------------------------------------------

Interjú a közbeszerzési szakértővel

 

Cece Önkormányzata 2011-ben írt alá támogatói szerződést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel, amely értelmében a település a csatornázási beruházáshoz 1,249 milliárd forintos támogatást kapott az Európai Unió Kohéziós Alapjából. 2012 januárjában a Belügyminisztérium ezt az összeget további 45,8 millió forint összegű vissza nem térítendő „EU Önerő Alap” elnevezésű támogatással egészítette ki, így a teljes projekt 88 százalékos támogatást nyert állami forrásokból.

A beruházás előkészítő szakasza hamarosan véget ér, hiszen már a csatornahálózat kivitelezőjének a kiválasztása is a végéhez közeledik. Ennek apropóján kérdeztük meg a projekt közbeszerzési szakértőjét, dr. Turi Ákost arról, hogy hol tart most a projekt és hogy hogyan zajlanak a közbeszerzési eljárások.Hol tart most a szennyvízberuházás Cecén?

A szennyvízberuházás két részre bontható, egyrészt tartalmazza a szennyvíztisztító telep megépítését, másrészt a szennyvízcsatorna hálózat kiépítését. A szennyvíztisztító telepre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult, az önkormányzat a nyertes ajánlattevővel a szerződést megkötötte. Ez alapján a vállalkozónak először az engedélyes terveket kellett elkészítenie. Információnk szerint ez a szakasz lezárult, és az engedélyek jogerőre emelkedését követően a kivitelezés a telepet érintően megkezdődhet.

A szennyvízcsatorna hálózatra vonatkozó közbeszerzési eljárás jelenleg a bírálati szakaszában van, az eljárás eredményének kihirdetése a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség jóváhagyását követően várhatóan decemberben történhet meg.

Miért tart ilyen sokáig az alvállalkozók kiválasztása?


Az Európai Uniós támogatását és annak mértékét, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó szabályozásokat figyelembe kell venni a kiválasztás során. Éppen ezért a közbeszerzési eljárás az Európai Uniós források felhasználását ellenőrző Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, valamint a műszaki-szakmai tartalmat felügyelő Energiaközpont Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet által jóváhagyott dokumentumok alapján lehetséges. Ezek ellenőrzése hosszabb időt igényel, illetve az eltelt idő során bekövetkezett jogszabályváltozások miatt a dokumentumokat folyamatosan aktualizálni és ismételten ellenőrizni kellett.
 
Mi a szerepe ebben a közbeszerzési szakértőnek?

A közbeszerzési szakértő  szerepe a dokumentumoknak a közbeszerzési előírásoknak megfelelő elkészítése, valamint az ellenőrző hatóságokkal történő kapcsolattartás és egyeztetés, illetve esetleges eltérő álláspont esetén a vélemények ütköztetése.

Hogyan zajlik egy tender?

A támogatás megítélését követően a közreműködő szervezet és az önkormányzat kötött egy támogatási szerződést, amely tartalmazza a szükséges műszaki dokumentumokat is. Ezek alapján készítik el a közbeszerzési és műszaki szakértők a közbeszerzési eljárás megindításához szükséges dokumentumokat, amelyek tartalmazzák azokat az előírásokat, amelyeknek a pályázó vállalkozásoknak meg kell felelniük. Ezen kívül összeállítják a részletes megrendelői követelményeket és a szerződéstervezetet, amelyet át kell futtatni a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségen és az Energiaközpont Nonprofit Kft.-n. A többszöri ellenőrzést követően az eljárás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya, valamint a Közreműködő Szervezet által kiadott jóváhagyó dokumentum, az un. Tanúsítvány birtokában indítható meg. A közbeszerzési eljárási minimum időtartamát a Közbeszerzési Törvény határozza meg, mely a szennyvízcsatorna hálózat esetében 45 napos ajánlattételi határidőt és azon túl további 60 napos bírálati határidőt ír elő, ily módon a legoptimálisabb esetben is egy eljárás lefolytatása több mint 3 hónapot vesz igénybe. Az ilyen beruházásokat érintő vállalkozói verseny több esetben kiszolgáltatottá teszi az érintett településeket az egyes kivitelezők között fennálló versenynek, és több esetben a vállalkozók az érdekérvényesítés eszközeként a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos jogorvoslati lehetőségekhez folyamodnak, amely a törvényi előírások alapján az ajánlatkérőre nézve kötelezettségeket szab meg és amely az eljárás további elhúzódásához vezethet.

Milyen szempontok szerint választják ki a kivitelezőket?


Az önkormányzat, mint ajánlatkérő a tanácsadók közreműködésével a Közbeszerzési Törvénnyel és egyéb előírásokkal összhangban a megvalósítani kívánt beruházáshoz igazodó alkalmassági követelmények előírásával biztosítja a beruházás sikerét. Ezek között szerepelnek már megvalósított munkákra vonatkozó referenciák, megfelelő képzettségű és végzettségű szakemberek rendelkezésre állására, a megvalósításhoz szükséges eszközök biztosítására, valamint a kivitelezők pénzügyi stabilitására vonatkozó előírások alkalmazása, továbbá olyan dokumentumok csatolása, amelyből megállapítható, hogy a kivitelező a projektet átgondolta, és a kivitelezés a település működésének zavartalansága mellett biztosítható.

 Kiket választottak ki eddig?

A szennyvíztisztító telep kivitelezőjének kiválasztása és a vele történő szerződéskötés megtörtént, a teljesítés már folyamatban van, valamint megtörtént a projekthez kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó vállalkozók kiválasztása, úgy mint a kivitelezést ellenőrző mérnök, projektmenedzser, jogi szolgáltatást nyújtó ügyvédi iroda, valamint a PR tevékenységekért felelős szervezet kiválasztása. A szennyvízcsatorna hálózat kivitelezőjének közbeszerzési eljárása folyamatban van.

Mik lesznek a következő lépések?

Még idén, az év végén jogorvoslati eljárás hiányában várható a szennyvízcsatorna hálózatra vonatkozó nyertes ajánlattevővel, mint kivitelezővel a szerződés megkötése, melyet követően a teljes projekt megvalósítása felgyorsul, és a településen élők számára is szemmel láthatóvá válik a beruházás megvalósulása.

--------------------------------------------------------------------

Kezdődik a szennyvíztelep kivitelezése


Hivatalosan is kezdetét vették a cecei szennyvíztisztító telep építési munkálatai, miután szeptember 4-én átadták a telep munkaterületét a kivitelezőknek. Ezzel az érintett felek hivatalosan is engedélyt kaptak arra, hogy elkezdődjön a telep műszaki tervezése majd a kivitelezés.

A telep építése során a következő lépés a szennyvíztisztító engedélyezési eljárásának a lezárása. Az engedélyek beszerzése után elkészülnek a telep kiviteli tervei, amelyeket a Mérnök ellenőriz. Ha mindent rendben talál, akkor kiadja a munkakezdési engedélyt, és kezdődhet a telep kivitelezése.

Amint befejeződnek a csatornázási valamint a telep építési munkálatai, kezdődhet a telep próbaüzeme, amely fél évig tart majd. Eközben laboratóriumi vizsgálatokkal ellenőrizni kell, hogy az elfolyó tisztított víz paraméterei megfelelnek-e az előírásoknak. Amennyiben ezek az adatok megfelelőek, akkor a kivitelező átadja a szennyvíztisztító telepet az Önkormányzat számára.

--------------------------------------------------------------------

Tegyük tisztába a szennyvízkérdést!


Előzmények

Cece Nagyközség Önkormányzata már az 1990-es évektől kezdődően megpróbált támogatást nyerni a község szennyvízhálózatának kiépítésére. Végül a település 2011. júliusi dátummal írta alá a támogatási szerződést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel. Ennek értelmében a cecei szennyvízberuházást 1,25 milliárd forinttal támogatják az Európai Unió Kohéziós Alapjából, amely a teljes költség közel 85 százalékát jelenti. 2012 januárjában a Belügyminisztérium ezt az összeget 45,8 millió forint összegű vissza nem térítendő „EU Önerő Alap” elnevezésű támogatással egészítette ki, amellyel így a teljes projekt 88 százalékos támogatást nyert állami forrásokból. A projekt végére várhatóan 19.629 folyóméter hosszúságú csatorna épül ki, melyhez egy 250 m3-es új szennyvíztisztító telep fogja biztosítani a településről érkező szennyvizek megfelelő hatásfokú tisztítását. Az üzembe helyezés időpontjára a település minden utcájába bevezetésre kerül a szennyvízhálózat.

Mi történt eddig?

A megkötött Támogatási Szerződés alapján a projekt szigorúan szabályozott eljárásrend szerint zajlik, amelyet mind a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mind az Európai Unió felügyelő szervei folyamatosan ellenőriznek.

A beruházás megvalósítása, kivitelezése a Támogatási Szerződésben alapján a tervek szerint halad. A projekt első ütemében az Önkormányzat a közbeszerzési tanácsadó céggel kötött szerződést, amely segítséget nyújt a szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatásában. Cecén erre a feladatra a PRV Dunántúl Fejlesztési-, Közbeszerzési Tanácsadó Kft-t választották. Ezt követően szerződést kötöttek a projektmenedzsment céggel, amelynek feladata a beruházás menedzselése, a határidők és ütemtervek betartása. Cecén ezt a feladatot a Campo Consulting Zrt. látja el. A beruházás jogi képviseletével Dr. Illés Leventét bízták meg, a kommunikációs feladatokat a TenderPress Kft. végzi.

Szintén kiválasztották már a szennyvíztelep kivitelezőjét, amely a C12 Konzorcium lesz. A konzorcium tagjai a Szekszárd-Paksi Vízgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. valamint a Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt. Mindkét cég komoly szakmai múlttal rendelkezik, több szennyvízberuházásban és szennyvíztisztító-telep kivitelezésben működtek már közre. A projekt szakmai felügyeletét, és így a Mérnöki és műszaki ellenőri feladatokat a Keviterv Akva - Főber Konzorcium látja el, melynek tagjai a Keviterv Akva Mérnöki Vállalkozási Kft., valamint a Főber Zrt.
A csatornahálózat kivitelezésére az Önkormányzat kiírta a közbeszerzési eljárást.
 
A beruházás során először a szennyvíztisztító telep kivitelezési munkálatai kezdődnek. Ennek első lépéseként szeptember 4-én került átadásra a telep munkakezdési engedélye a kivitelező számára. Ezzel az érintett felek hivatalosan is engedélyt kaptak arra, hogy elkezdődjön a telep műszaki tervezése, majd a kivitelezés.

Miért szükséges a beruházás?

A beruházás szükségességét számos tény támasztja alá, amelyek közül a legfontosabbak a következők.

Törvényi előírás

A csatornahálózatot a törvény alapján minden olyan településen ki kell építeni 2015 végéig, ahol a lakosok száma meghaladja a kétezer főt. Mivel Cecén törvény kötelezi a csatornahálózat kiépítését, ezért ha az nem készül el időre, a településre számos bírságot vethetnek majd ki. A településen kiépítendő szennyvízrendszer a település vízbázisának nitrát érzékenysége miatt, továbbá a településen élők száma miatt korlátozott lehetőségeket enged, a természet közeli szennyvíztisztító - a faültetvényes, a tavas, az épített vízinövényes, és az ezek kombinációiból álló rendszerek – építése jogszabályi előírások miatt nem lehetséges.

Környezeti szempontok

A törvényi előíráson kívül azonban számos más érv is szól a beruházás mellett. Az egyik nagyon fontos szempont a környezet védelme. Számos problémát okoz Cecén, hogy a házi szennyvíztározók nem zártak, így a keletkezett szennyvíz a talajba illetve talajvízbe kerül.  Csapadékos időszakokban a szennyezett talajvíz a felszínen is megjelent, 2010-ben az ülepítők a nagy mennyiségű csapadék miatt kiöntöttek. Szélsőséges esetekben a szennyvízelvezetés hiánya az érintett területen közegészségügyi problémákkal járhat. A talajvízbe került szennyvíz közvetlenül jelenik meg a fúrt kutak vizében. Az így elszennyezet kutak vize sem kommunális, sem öntözési célra nem vehető igénybe. Azzal pedig, hogy a cecei kertészeteket szennyezett vízzel öntözik, jelentős élelmiszer-egészségügyi kockázatot okoznak, és még a település zöldség- és gyümölcskereskedelmére is veszélyt jelenthet.

Háztartási megtakarítások

Azoknak az ingatlantulajdonosoknak, akik nem csatlakoznak a csatornahálózathoz, számolniuk kell a környezetterhelési díj fizetésével. A díj kivetése törvényi kötelezettség, a kivethető összeg pedig a legutóbbi módosítás után a tízszeresére növekszik, így Cece esetében az önkormányzat részéről kiszabható környezethasználati díj köbméterenként 3.000-5.000 Ft is lehet, ami a vízhasználat alapján róható ki. A hálózaton kívül maradó épületek után a környezetterhelési díjat kell fizetnie a tulajdonosnak, így a háztartások számára hosszabb távon mindenképpen anyagi előnyt jelent a csatornázás.

 Az eredeti szórólap letöltehtő itt.

--------------------------------------------------------------------

Közbeszerzési eljárás

Cece Nagyközség Önkormányzata közbeszerzési eljárást írt ki a település szennyvízelvezető rendszerének komplett kivitelezési munkálataira. A szerződés a csatornahálózat kiépítésén túl tartalmazza a vízjogi létesítési engedélyek beszerzését, a kivitelezési tervek elkészítését, a rendszer próbaüzemét valamint a helyreállítási munkálatokat. Az ajánlattételi határidő 2012. október 11. További részletek itt.

--------------------------------------------------------------------

Közlemény

Szeretnénk felhívni a kedves lakosok figyelmét, hogy a szennyvízprojekt keretén belül megválasztott kommunikációs cég, név szerint a TenderPress Kft. megkezdi kommunikációs tevékenységét Cecén.
Számunkra legfontosabb – éppen ezért elsõdleges célunk –, hogy munkánk eredményeképpen megfelelõ, hiteles, szakértõ és korrekt kommunikációval, idõben juttassunk el önökhöz minden önöket és a projektet érintõ információt.

Azért, hogy ez a tevékenységünk valóban mûködjön, és jól is mûködjön a beruházás egész idõszakában, 2012. február 29-én egy rövid bemutatkozással szeretnénk indítani a közös munkát. Önökkel, önökért,  önöknek fogunk dolgozni, ezért tartjuk nagyon fontosnak, hogy megismerkedjünk önökkel!

Azért választottuk ezt az idõpontot, mert a Vízközmû Társulat egyébként is gyûlést tart ezen a napon a lakosság számára, így nem kell egy másik alkalommal visszaélnünk vendégszeretetükkel.

Örömünkre szolgál, hogy az eddigi számok alapján azt a következtetést vonhattuk le, hogy egy környezetére, településére, egészségére odafigyelõ, gondos gazdaként viselkedõ lakosokkal fogunk együtt dolgozni.

Mert mirõl is beszélnek a számok 2012. február utolsó napjaiban? 49 059 956 forint került befizetésre a Víziközmû Társulat számlájára, amely a folyamatos befizetések miatt havonta emelkedik.
Gratulálunk önöknek!
Bizonyára tudják, hogy a kedvezményezetteknek uniós kötelezettsége, hogy minden, a projekttel kapcsolatos fontos eseményt, beruházás elõtti, közbeni és utáni állapotot, helyzetet megörökítsen, dokumentáljon. Ezzel egyrészt igazolni szükségeltetik az elvégzett feladat. Másrészt tájékoztatni is így a legkönnyebb: képi, illetve hang formátumban. Tájékoztatni a sajtót, tájékoztatni az érintetteket. Ez a mi feladatunk, amelyet ezen a napon fogunk elkezdeni.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy ezen a napon, február 29-én szeretnénk egy szakmájában elismert fotós segítségével professzionális minõségû képeket, képi anyagot készíteni a településrõl, a jelenlegi állapotokról.
Elõre is köszönjük szépen megértésüket, segítségüket, közremûködésüket a fotózás kapcsán esetlegesen felmerülõ bárminemû helyzettel kapcsolatban.

Üdvözlettel:
Siklósi Nóra
ügyvezetõ


 

Közműfejlesztés_tájékoztató .pdf

Töltés...