cece-szennyviz.hu
  • nor
  • gye
Cece
Cece
Támogatók
Széchenyi 2020
Kapcsolat

Cece Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
Cím: 7013 Cece, Deák Ferenc utca 13.
Telefon: 06-25/505-150
Fax: 06-25/234-389
e-mail:

Ingyenesen hívható zöld szám: 06 80/205-326

Kedden és csütörtökön 14:00 és 16:00 óra között hívható

Főoldal

Tisztelt Olvasó!

Cece Nagyközség Önkormányzata több ízben, már az 1990-es évektől kezdődően megpróbált támogatást nyerni Cece község legutolsó, és egyben az egyik legjelentősebb közműhálózatának, a szennyvízhálózat kiépítésére. Sajnos többszöri próbálkozásunk ellenére nem támogatta kérelmünket a mindenkori kormányzat.

Varga GáborA község életében a mondhatnánk történelmi lehetőség 2011. évben jött el, amikor is az Önkormányzat támogatást kapott a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől, a lehető legelőnyösebb támogatási konstrukció keretében.

Az Önkormányzat 2011. július 07-i dátummal írta alá a támogatási szerződést, melynek értelmében 1.249.650.935.-forint 84,52%-os támogatást kapott a beruházás megvalósításához. 2012 januárjában a Belügyminisztérium ezt az összeget 45.879.673.-forint összegű vissza nem térítendő „EU Önerő Alap” elnevezésű támogatással egészítette ki, amellyel így a teljes projekt 88%-os támogatást nyert állami forrásokból.

A projekt fizikai megvalósulásának tervezett kezdő időpontja 2012. március, tervezett befejezési időpontja 2014. január 31.

A szennyvízcsatorna-hálózat műszaki tartalma az alábbiak szerint került tervezésre:
A beruházási koncepció szerint a településen a szennyvízelvezetés gravitációs szennyvízcsatornával történik NA 200-as gerinccsatornával és NA 150-es házi bekötő csatornákkal. Az egyes gravitációs öblözetek mélypontjain 8db közületi szennyvízátemelő építése tervezett, amely önkormányzati területeken, illetve a közútkezelő szerv területén kerül elhelyezésre.

A szennyvíztisztító telep műszaki tartalma:
A tervezett szennyvíztisztítási technológia a Cece 03/4 helyrajzi számú ingatlanon kerül kiépítésre. A tervezett szennyvíztisztító telep területe szintén Önkormányzati tulajdonban van. A meglévő telep lakókerülettől mért távolsága kb. 390 m. Az új szennyvíztisztító telep a legkorszerűbb technológiával lehetővé teszi a környezetvédelmi követelmények betartását. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet III függeléke szerinti védőtávolság: > 300 m.

Szakaszos betáplálású eleveniszapos technológia/SBR –Seqencing Batch Reactor/ nitrifikációval, denitrifikációval, és részleges biológiai illetve kiegészítő vegyszeres foszfor-eltávolítással, valamint a keletkező aerob úton stabilizált, iszap víztelenítéssel.

Kivitelezés megvalósítása FIDIC Sárga könyv szerint tervezett.

A szennyvízberuházás tekintetében lefolytatásra kerülő kötelező közbeszerzési eljárások megindultak 2011. évben, így kiválasztásra került a közbeszerzéseket bonyolító, jogi képviseletet nyújtó, tájékoztatási kötelezettséget megvalósító, projektmenedzseri feladatokat ellátó szervezetek. A kiválasztással megalakult a projekt irányító szervezete.

A kivitelezési munkálatokra a kivitelezők kiválasztása folyamatban van, az EU és a hazai jogszabályok által előírt kötelező közbeszerzési eljárások keretében.

A sikeres lebonyolítás mindannyiunk érdeke, és célja.
Ennek tükrében sikeres szennyvíz beruházást kívánok Cece Községnek!
                           
Varga Gábor
polgármester

Töltés...